Selecteer een pagina

A+ Vastgoed

Project Oscarlaan 182-184

Project informatie

Van kinderdagverblijf naar 15 appartementen.
A+ Vastgoed heeft als eigenaar van het pand aan de Oscarlaan 182-184 het plan ingediend bij de Gemeente Almere om het leegstaande pand te transformeren naar in totaal 15 2/3 kamer appartementen.
Ten einde de buurtbewoners en omwonenden de gelegenheid te geven meer inzicht te krijgen in de voorgestelde plannen en tevens inspraak te geven op de uiteindelijke uitvoering hiervan was op 6 april as een inloop avond georganiseerd.

Update informatieavond ivm coronavirus

Gezien de huidige Corona Crisis maatregelen bieden we de omwonenden tevens de gelegenheid om online inzicht te verkrijgen in de plannen.
Tevens kan online contact worden gelegd met een reactie en feedback formulier en of maken van een belafspraak.
Tijdens deze inventarisatie kunnen wensen en ideeen van omwonenden nog zoveel mogelijk worden meegenomen in de uitvoering van de plannen.

Originele flyer informatiebijeenkomst.

Impressies van het project

Bekijk voor meer informatie de project pagina